Istorie

Prezentare

Fiecare aşezare de pe întinsul ţării îşi are istoria ei, ştiută sau pierdută în negura timpurilor. Printre aceste localităţi, mai vechi sau mai noi, mai mari sau mai mici, întemeiate pe ţinuturile atât de minunate ale Moldovei, se află şi satul Iugani.

Călătorul care trece cu trenul, ori cu maşina de la Roman spre Iaşi sau Suceava, nu departe de cunoscuta comună a lui Vasile Alecsandri, Mirceşti, va întâlni o localitate cu case modeste, înghesuite, dar bine aranjate, ce se numeşte Iugani. Numele locului este amintit încă din anul 1520 ca fiind a Maricăi, fata lui Lupu Huru, soţia lui Ioan Vodă cel Cumplit, domn al Moldovei între anii 1572-1574. Satul era format din câteva case aşezate pe locul numit azi „La Doi lei”. Întorcând filele istoriei, prin anul 1853, în ţinuturile Romanului sunt amintite două localităţi cu numele de Iugani: Iuganii din vale, cu cinci până la douăzeci de gospodării şi Iuganii din deal, cu 56 de gospodării. Se crede că cei de religie romano-catolică au venit în această localitate din satele vecine şi sunt menţionaţi pentru prima dată în anul 1850 cei 386 de credincioşi, fără biserică.

Din relatările unor credincioşi ai locului cât şi din unele acte parohiale se ştie că prima biserică romano-catolică din lemn, a fost făcută în anul 1863. Statisticile Parohiei Gherăeşti, judeţul Neamţ, de unde era administrată şi comunitatea din Iugani, notează că biserica nouă, începută de pr. Anton Szydlowschi a fost terminată de pr. Andrei Czarnota. Sfinţirea a avut loc la 12 iulie 1897. La această sfinţire au luat parte şi „elevii seminarului din Iaşi, fiind în vacanţă pe acele locuri”.

Aşezat în mijlocul satului şi construit din cărămidă, acest lăcaş de rugăciune, are lungimea de 30 m şi lăţimea de 7 m. Cu unele mici reparaţii, biserica există şi azi, sub patronajul Preasfintei Fecioare Maria, Regină (22 august).

Din anul 1953, satul Iugani a devenit parohie de sine stătătoare spre fericirea bunilor şi harnicilor credincioşi. Zelul şi grija deosebită cu care aleşii Domnului au lucrat în parohie, cât şi răspunsul promt, edificator din partea enoriaşilor se poate vedea în cei zece preoţi, chemaţi de Dumnezeu şi sfinţiţi între anii 1965-1986. În prezent, 11 tineri se pregătesc la seminar pentru sfânta Preoţie şi mai multe tinere şi-au oferit viaţa slujirii lui Dumnezeu şi a semenilor.

După statisticile din anul în curs, Parohia Iugani are 700 familii cu 2.814 suflete, din care numai în Iugani 482 de familii cu 1.962 suflete, având în administrare şi comunitatea credincioşilor din filiala Teţcani. În anul 1991 s-au înregistrat în parohie 60 de botezuri, 20 de cununii şi 37 de înmormântări.

Iugănenii sunt cunoscuţi pentru hărnicia lor în practicarea diferitelor meserii pe şantiere, în fabrici, sau pentru râvna cu care cultivă andive, usturoi ori cartofi. La primăria comunei Mirceşti sunt depuse peste 100 cereri de a construi case noi, ceea ce demonstrează că fiii satului sunt ataşaţi de locurile natale, unde doresc să rămână.

Pr. Augustin Pascaru

(Lumina creştinului, februarie 1991, p. 5)

* * *

Satul Iugani face parte din comuna Mirceşti, jud. Iaşi. Este situat pe terasa superioară dintre cursul inferior al Moldovei şi Siret, la extremitatea vestică a jud. Iaşi, la 4 km depărtare, spre nord-vest, de bifurcaţia rutieră Castelul de apă de pe şoseaua europeană Roman-Suceava.

Satul este foarte vechi, fiind atestat documentar încă din secolul al XVI-lea, la 24 aprilie 1520. Satul vechi Iugani a fost în Valea Siretului, la poalele terasei superioare, acolo unde astăzi este gruparea de case Doi Lei. Harta comandamentului armatei ruseşti din Moldova 1835 are două localităţi cu numele de Iugani: Iuganii din deal cu 56 de gospodării şi Iuganii din vale cu 5-20 gospodării. La 30 iulie 1581 satul a fost trecut în posesiunea Maricăi, jupâneasa lui Ion Vodă cel Cumplit (Iancul voievod), împreună cu satul Tămăşeni. Pe la începutul anului 1640 Vasile Lupu, cu un act dat în anii 1639 şi 1640 donează satele Iugani şi Răchiteni mănăstirii sale, proaspăt zidită, „Trei Ierarhi” din Iaşi. Satul a rămas în posesia mănăstirii până la secularizare.

Populaţia sa era în anul 1912 de 600 de locuitori, în 1960 de 1.459 de locuitori, iar în anul 1977 de 1.711 locuitori.

Comunitatea catolică

Catolicii din Iugani sunt veniţi din satele catolice vecine, mai ales din Gherăeşti şi au fost semnalaţi pentru prima dată, în statisticile catolice de Schematismul Misiunii 1850, cu un număr de 385 de credincioşi, fără biserică.

Statistica bisericilor catolice din Moldova 1871-1872, relatările unor credincioşi ai locului cât şi unele acte parohiale menţionează că prima biserică din lemn a fost construită în anul 1863. În acea vreme Iugani era filială a Parohiei Gherăeşti.

Statistica anuală din 1897 a Parohiei Gherăeşti menţionează că biserica nouă din Iugani a fost sfinţită în ziua de 12 iulie 1897. La sfinţire au luat parte şi elevii Seminarului din Iaşi, aflaţi în vacanţă la Gherăeşti.

Centrul parohial Iugani a luat fiinţă în luna noiembrie 1950, prin desprindere de la Parohia Gherăeşti. Primul paroh a fost pr. Francisc Vârgă.

La 22 august 1954 s-a sfinţit temelia casei parohiale. La 8 mai 1960 a avut loc sfinţirea altarului bisericii.

Biserica din Iugani, cu hramul „Sfânta Fecioară Maria, Regină” (22 august), a fost zidită între anii 1895 şi 1900 prin contribuţia mărinimoasă a credincioşilor acestui sat. Temelia a fost turnată sub conducerea pr. Andrei Czamata. Sub păstorirea pr. Iacob Ferenţ (1956- 1962) s-au făcut instalaţia electrică, altarul nou şi alte îmbunătăţiri. Biserica are o lungime de 30 m, iar lăţimea de 7 m.

Preoţii parohi care au condus Parohia Iugani sunt în număr de 12. Amintim aici preoţii parohi care au activat pe o perioadă mai mare de trei ani. Aşadar, primul paroh de Iugani a fost pr. Francisc Vârgă în perioada 1951-1952, al cincilea paroh a fost pr. Iacob Ferenţ în perioada 1956-1962, al optulea paroh a fost pr. Anton Dancă în perioada 1975-1983 care în prezent este pensionar şi locuieşte în Parohia Iugani. Pr. Augustin Pascaru a fost paroh în perioada 1985-1995, pr. Mihai Simon a fost paroh în perioada 1995-2003, iar la 1 august 2003 a fost numit actualul paroh de Iugani, pr. Marcel Blaj. Comunitatea Iugani are 630 de familii, cu 2.320 de credincioşi.

Nu putem trece cu vederea comunitatea Surorilor „Fiicele Duhului Sfânt” care din anul 2004 se află la Iugani şi care a construit o grădiniţă, venind astfel în sprijinul multor copii care provin din familii mai sărace şi nu pot oferi o îngrijire adecvată copiilor lor. Fiind la început, surorile îngrijesc şi educă un număr redus de copii, dar pentru aceşti copii ele sunt ca o a doua familie.

Pr. Marcel Blaj

(Lumina creştinului, mai 2007, p. 11)

* * *

O nouă biserică

Iugani este un sat din comuna Mirceşti, judeţul Iaşi, situat pe terasa superioară dintre cursul inferior al Moldovei şi Siret, la extremitatea vestică a judeţului Iaşi. Este o aşezare veche, atestată documentar din secolul al XVI-lea (1520) al cărei nume provine de la un întemeietor, Iuga. Populaţia din Iugani este catolică şi numără 2.350 de credincioşi.

Statistica anuală din anul 1897 a Parohiei Gherăeşti menţionează că vechea biserică din Iugani a fost sfinţită în ziua de 12 iulie 1897. La sfinţire au luat parte şi elevii Seminarului din Iaşi, aflaţi în vacanţă la Gherăeşti. Biserica veche din Iugani a fost zidită între anii 1895 şi 1900. Aceasta este construită din cărămidă şi acoperită cu tablă.

În momentul de faţă, se construieşte o nouă biserică. Lucrările au început în luna iunie a anului 2009, având autorizaţia de construcţie nr. 10 din 17.06.2009, emisă de Primăria comunei Mirceşti. Piatra de temelie a bisericii a fost sfinţită, în ziua de 26 aprilie 2009, de PS Petru Gherghel. La celebrare au participat părintele Isidor Chinez, decan de Valea Siretului, parohul comunităţii din Iugani, precum şi alţi preoţi invitaţi. Documentul oficial a fost semnat de PS Petru Gherghel, pr. decan Isidor Chinez, precum şi de Petre Antăluţ, primarul comunei, şi Pavel Gherghiceanu, ambii fii ai satului. Documentul oficial a fost îngropat sub piatra de altar spre veşnică amintire. Biserica va purta hramul Sfânta Fecioară Maria, Regină.

Noua biserică este amplasată în centrul satului, în spatele celei vechi, peste vechea casă parohială care a fost demolată în decembrie 2008, având intrarea principală în partea de vest la şoseaua principală şi prezbiterul în partea de nord.

Proiectul a fost realizat de arhitectul Mihai Maica ajutat de inginerul de rezistenţă Tiberiu Bănică, diriginte de şantier fiind profesorul Cătălin Onuţ, iar maistru de şantier Cornel Herciu.

Biserica este proiectată în stil gotic, având 40 metri lungime, 18 metri lăţime, 15 metri înălţime pe nava centrală, turnul având o înălţime de 39 de metri. După aproape doi ani de muncă, jertfă şi rugăciune din partea credincioşilor din Iugani, am reuşit să construim biserica la roşu în proporţie de 80%, adică partea centrală şi cele două părţi laterale ale bisericii construite până la acoperiş. Deja o parte din acoperiş a fost acoperit cu tablă, iar turnul a fost construit până la cota de 20 de metri. Anul acesta, cu ajutorul Domnului, sperăm să realizăm terminarea turnului, punerea celor patru clopote, finisările exterioare şi interioare. Odată cu încheierea acestor lucrări, sperăm ca în anul 2012 să putem sfinţi noua biserică, spre mai mare slavă a lui Dumnezeu şi a Maicii sale. Doresc să menţionez ajutorul acordat de membrii comunităţii din Iugani şi în acelaşi timp să le mulţumesc pentru sacrificiul şi jertfa lor în aceşti doi ani de criză, pentru tot ceea ce au dăruit pentru noua biserică. Mulţumesc apoi celor de la Kirhe in Not, primăriei Mirceşti şi primarului Petru Antăluţe; în mod special mulţumesc lui Pavel Gherghiceanu şi lui Petru Gherghiceanu, precum şi a multor binefăcători ştiuţi şi neştiuţi. Domnul să-i răsplătească şi să îi binecuvânteze pe toţi cei care au contribuit, într-o formă sau alta, la ridicarea noului locaş de cult din comunitatea noastră.

Pr. Marcel Blaj

(Lumina creştinului, februarie 2011, p. 13)

* * *

Inaugurare de biserică 
Comunitatea din Iugani a participat la Liturghia de inaugurare a noii biserici, în prezenţa PS Aurel Percă şi a multor preoţi, la 8 decembrie 2012. La începutul ceremoniei, părintele paroh Marcel Blaj a prezentat şi un scurt istoric al construcţiei începând cu ziua de 26 aprilie 2009, când episcopul Petru Gherghel a sfinţit piatra de temelie. Proiectul noii biserici a fost realizat de Mihai Maica, construcţia măsurând 40 m lungime, 18 m lăţime şi 15 m înălţime, fiind pavată în întregime cu marmură. În centrul bisericii este vizibil un candelabru, cu 154 de becuri, dispuse în şase etaje.
(Lumina creştinului, ianuarie 2013, p. 23; februarie 2013, p. 22)

* * *

Biserică nouă

Sfinţirea bisericii din Iugani, închinată Sfintei Fecioare Maria, Regină, va avea loc joi, 22 august 2013. Episcop consacrator va fi PS Petru Gherghel, fiind însoţit de alţi episcopi, numeroşi preoţi şi un număr mare de credincioşi. Inaugurarea bisericii a avut loc în sărbătoarea Neprihănita Zămislire, sâmbătă, 8 decembrie 2012, prin sfânta Liturghie celebrată de PS Aurel Percă, alături de parohul Marcel Blaj şi de alţi preoţi invitaţi.

Piatra de temelie a bisericii a fost sfinţită la 26 aprilie 2009, de PS Petru Gherghel, documentul oficial fiind îngropat sub piatra de altar spre veşnică amintire. Proiectul a înaintat, datorită implicării şi susţinerii comunităţii, ajungând ca în anul 2009 să fie finalizată fundaţia şi să înceapă ridicarea zidurilor. În anul 2011, la numai doi ani de la începutul construirii, s-a înălţat turnul, s-a finalizat acoperişul, tencuiala exterioară şi instalaţia de încălzire, această perioadă culminând cu binecuvântarea celor două cruci de pe biserică, instalarea celor patru clopote, şi întronizarea statuii Maicii Domnului, pe frontispiciul bisericii.

Anul următor, 2012, a continuat amenajarea interiorului noii biserici: lucrările de zugrăvire, vitraliile, mozaicul de la Calea crucii şi icoana centrală de la altar, podeaua de marmură şi instalarea băncilor, proiectul ajungând la final.

Vechea biserică din Iugani a fost dărâmată parţial, rămânând intacte turnul şi statuia sfintei Fecioare Maria de la fostul altar al bisericii. Acestea au fost renovate şi transformate într-o frumoasă grotă închinată Maicii Domnului.

Noua biserică este amplasată în centrul satului, lângă locul unde se afla vechea biserică, având intrarea principală în partea de vest la şoseaua principală şi prezbiteriul în partea de nord.

Proiectul a fost realizat de arhitectul Mihai Maica ajutat de inginerul de rezistenţă Tiberiu Bănică, diriginte de şantier fiind profesorul Cătălin Onuţ, iar maistru de şantier, Cornel Herciu. Biserica este proiectată în stil gotic, având 40 m lungime, 18 m lăţime, 15 m înălţime pe nava centrală, turnul având o înălţime de 39 de metri.

După aproape doi ani de muncă, jertfă şi rugăciune din partea credincioşilor din Iugani, am reuşit să construim biserica. Domnul să-i răsplătească şi să îi binecuvânteze pe toţi cei care au contribuit, într-o formă sau alta, la ridicarea noului lăcaş de cult: comunitatea din Iugani, Asociaţia „Kirche in Not”, Fundaţia „Haelfende Hände”, Primăria Mirceşti, primarul Petru Antăluţe, Ministerul Cultelor, Pavel Gherghiceanu, Petru Gherghiceanu, pr. Iosif Antoci, pr. Ioan Gabor, pr. Anton Dancă, pr. Toma Rediu, alţi binefăcători ştiuţi şi neştiuţi.

Pr. Marcel Blaj

(Lumina creştinului, august 2013, p. 11)