Împreună de Sfintele Paști

O minune a avut loc în noaptea de 3 aprilie,  o minune care a răsunat în toată biserica romano-catolică „Isus, cel răstignit, a înviat, aşa cum a spus. Aleluia”. O flacără a speranței  s-a aprins și în inimile credincioșilor din Iugani; Isus înviat a făcut, ca după un an în care am trăit aceste momente pascale doar din fața unui ecran, să ne putem uni în rugăciune în Casa închinată Mamei noastre Cerești și să-i oferim ca lăcaș divin, sufletul nostru, în care să reaprindă în fiecare moment flacăra iubirii!

Liturghia de Înviere a fost marcată la început prin procesiunea Luminii, un prilej prin care am putut  vedea dincolo de toate suferințele prin care Domnul a trecut și a ne îndrepta atenția către lucrurile frumoase ce urmează, mai ales de la finalul vieții unde ne vom bucura de Împărăția Cerurilor. Imaginea credincioșilor cu lumările aprinse, o imagine atât de minunată, ne-a arătat că pandemia nu este mai puternică decât credința și dragostea noastră, că întunericul și neliniștea au fost risipite și că în locul acestora trebuie să domine căldura și pacea.

În fața Mântuitorului nostru, am văzut o întreagă istorie a omenirii, în care Mielul Cel Veșnic a luat asupra sa slăbiciunile, greșelile noastre, iar prin pătimirea Sa, ne- a adus pe culmile cele mai înalte ale fericirii și împlinirii sufletești. Împreună, am fost martori la Gloria Sa, pe care am proclamt-o prin cântări divine, cântări intonate cu multă solemnitate, pentru că cine cântă, se roagă de două ori. Am ascultat cu mare băgare de seamă  predica părintelui paroh, Petru Blaj, care ne- a îndemnat să privim la această Zi Sfântă ca la o zi în care să îmbrăcăm haina bunătății și smereniei; să reflectăm la ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, iar după exemplul lui Isus să ieșim mai buni din tot acest timp de cumpănă și să devenim exemple pentru ceilalți. După aceste cuvinte frumoase, pline de har și înțelepciune, a fost binecuvântată apa și reînnoite promisiunile făcute la Botez.

Forța lui Isus cel Înviat nu a avut impact doar în acea Noapte Preasfântă sau doar în zilele de Paște, ea a aprins în inimile noastre o lumină care să dăinuie mereu. Mâna caldă a Mântuitorului ne- a adunat în număr foarte mare în casa Sa la toate Sfintele Liturghii, în care am trăit momente unice alături de el și de toate darurile pe care ni le oferă. Lumina Învierii este exemplul că fiecare dintre noi am devenit niște discipoli pe care Domnul îi vrea lângă El ca să împartă dragoste și să-l slujească necontenit.

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste sărbatori pline de har prin care ne- am putut aduna din nou în fața Sfântului Tabernacol și am cinstit misterele mântuitoare ale Învierii lui Isus.

Bianca Bordea

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:564569551709'.